Szyfrowanie

Po wejściu na stronę sprawdź, czy pojawia się ikona z zamkniętą kłódką – może znajdować się obok pola z adresem lub w dolnym prawym rogu okna przeglądarki. Kłódka to symbol szyfrowanego połączenia z Internetem. Oznacza to, że Twoje połączenie jest bezpieczne, dzięki czemu nikt nie przechwyci Twojego hasła i nie dostanie się do Twojego konta.