Zmień hasło do serwisu

Zmień hasło do serwisu

Hasło musi zawierać od 8 do 16 znaków, powinno być trudne do odgadnięcia dla innych osób. Tworząc je pamiętaj o użyciu liter i cyfr. Możesz także zastosować znaki specjalne:
`!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.?. Hasło nie może zawierać polskich liter (np.: "ł", "ś") i musi być inne niż login. W haśle rozróżniane są wielkie i małe litery.

Pamiętaj, aby zawsze uważnie wprowadzać hasło.

Anuluj